Yapsan inşaat

Fore Kazık Nasıl Yapılır?

Fore Kazık yapımı için üç farklı yol vardır. Zeminin durumuna göre bu üç yoldan birisi uygulanır....

1- Yıkıntıları önlemek ve basıncı eşitlemek için zemine su basmak

2- Zemine su basmak yeterli gelmiyor ise bentonit adı verilen bir madde belirli oranlarda su ile karıştırılarak bir havuza konulur. 24 saat boyunca bekletilerek şişmesi sağlanır. Ardından zemine çamur pompalarıyla basılır. Beton dökülürken de tekrar havuza yönlendirilir. Tekrar tekrar kullanılabilir. Ne zaman işlevini yitirirse yeni bentonit karışımı yapmak gerekir. Elektrik bedava bulunabiliyorsa su basmak sadece zaman kaybettirir.

Bentoniti kuyuya iletmek için Bentonit havuzu, bentonit havuzuna su basmak için su pompası, bentoniti karıştırmak için bentonit karıştırıcı, bentoniti kuyuya basmak için bentonit pompası (çamur pompası) gerekmektedir. Fakat bu fore kazık maliyetini arttıracaktır.

3- Zeminimizin kohezyonu sıfır ise bentonitinde yapacağı birşey kalmamıştır. Ayrıca zemin tamamen kil ise bu defa da zeminde ilerledikçe daralmalar meydana gelir ve auger ile malzeme alındıkça alınan yer vakumlanarak kapanır. Bu nedenle zemine boru sürmek gerekir. Boru sürmek zaman açısından 40 metrelik bir forajda çekip çıkarma boyunca 5 saat kaybettirir. Ayrıca makinenin mazot masrafını arttıracağı için maliyet de direkt olarak artacaktır.

ZEMİNDEKİ ZORLUKLAR AŞILIP FORAJIN BİTMESİ VE DONATI İNDİRİLMESİ;

Projeye uygun olarak hazırlanan donatılar sırasıyla makine tarafından alınarak kuyuya indirilmeye başlanır. Donatı boyları 12 metre olarak demir çelik fabrikalarından gelir. Örneğin 40 metrelik bir foraja 42 metre donatı gerekiyorsa (2 metre de temel donatıları ile bağlantı amacıyla bırakılmış olsun) üç adet 12mlik bir adet de 6m lik kazık donatısı imal edilir. Bunlar indirildikçe en üst kısmı forajın başına mesnetlenir (demir çubuklarla askıya alınır). Diğer donatı makine tarafından getirilerek askıdaki donatının üzerine yerleştirlir. Bu iki donatı kaynaklama veya bağ teli ile birleştirilip aşağıya salınır.

BETON DÖKÜMÜ

Donatı yerleştirildikten sonra aynı mantıkla tiremie dediğimiz borular ard arda eklenerek kazık alt kotundan 50 cm yukarıda kalacak şekilde yerleştirilir. Tiremie borularının en üstüne de huni şeklineki beton alma aparatı eklenir.
Merkez Ofis: Cemalpaşa Mah 63014.Sk. Günel Apt Zemin Kat SEYHAN /ADANA           Telefon: 90 322 458 28 83
Ana Sayfa      Fore Kazık       Makina Parkı        Projelerimiz       Kurumsal       Kariyer       İletişim
NEDİR BU TİREMİE?

Tiremie borusunun kullunımının amacı yeraltındaki suların betonla karışmadan; betonun, suyun altına inerek suyu yüzeye çıkarması ve mukavemetini koruması içindir. Ayrıca foraj kuru bile olsa betonun aniden düşüp agregaların ayrışması önlenir.

Beton tiremienin içinden dökülerek imalat tamamlanır.

- Tiremie borusu çekilir.
- Eğer var ise kılıf borusu çekilir.Çabuk çekilmesi çok önemlidir zira beton prizini almaya başlarsa boru zeminde kalır ve maddi olarak büyük zararlara yol açar.

Ayrıca temeldeki forekazık işlemi bittikten sonra az da olsa su ile karışmış ve kirli beton diye tabir edilen beton belirli bir kota kadar kırıcılarla kırılmaktadır.(10 ila 25 cm arası)
Forekazıklara kendi ağırlığı ve üstyapı yüklerine karşı koyan yerin N kuvveti ve kazık boyunca oluşan sürtünme kuvvetleri etki eder.
Site Haritası
©Copyright 2011 Yapsan Yapı ve İnşaat Ltd. ADANA
Web Design: Commander
FORE KAZIK - FORE KAZIK UYGULAMASI - FORE KAZIK MAKİNALARI - FORE KAZIK MAKİNASI - FORE KAZIK FİYATLARI

Ekonomi İş Şirketler